BESTÄLLNING


Ny beställning

När du ska göra en ny beställning av hjälpmedel loggar du in i Beställningsportalen. Behöver du mer grundläggande kunskap finns det en manual tillgänglig när du har loggat in i Beställningsportalen, klicka på ”?Hjälp”. Nedan får du tips som underlättar när du gör din beställning:

ATT GÖRA

Vara förberedd

Du kan behöva följande uppgifter inför beställning:

 • Kontaktuppgifter till kontaktperson
 • Leveransadress
 • Fakturaadress
 • Huvudhjälpmedel: modell och registreringsnummer
Pil pekar ned till innehåll
Hitta rätt hjälpmedel - välja funktionsområde

Klicka på plustecken i bilden för att läsa mer. För att växla bild klickar du på punkterna.

  • Skärmbild Ny beställning - Ny förskrivning, välja funktionsområde
  • Välja funktionsområde

   När du ska hitta ett hjälpmedel ska du utgå från funktionsområdet.
   Genom att först välja funktionsområde så får du fram hela sortimentet, d.v.s alla artiklar inom det området.

   Vill du veta mer om funktionsområden och hur de är indelade efter behov av hjälpmedel finns information på Hjälpmedelsguiden om behovstrappor.

   Välja förskrivningsunderlag

   Här visas hela sortimentet inom det valda funktionsområdet. Välj det förskrivningsunderlag du vill beställa från. Det är framförallt ”1:a handsval” som ska väljas. Det är dock brukarens behov som styr.

  • Skärmbild Ny beställning - Ny förskrivning, leveransinformation
  • Förskrivningsunderlag

   Här visas det valda hjälpmedlet och dess förskrivningsunderlag. Under det visas vilket funktionsområde hjälpmedlet tillhör.

   Information från Hjälpmedel Stockholm

   Läs alltid kommentarer från Hjälpmedel Stockholm. Här får du t.ex. veta vad som ingår i leveransutförandet, mått och brukarvikt, om höger eller vänster ska anges och andra rutiner som är kopplade till beställningen av hjälpmedlet.

   Leveranstid

   Här visas en indikation på leveranstid för hjälpmedlet. Den artikel som har längst angiven leveranstid i en given beställning styr leveranstiden på hela beställningen.

   Ikon för kort leveranstid Kort leveranstid 5 dagar
   Ikon för eventuellt lång leveranstid Ev. kort leveranstid 5-15 dagar
   Ikon för lång leveranstid Längre leveranstid 15 dagar
   Ikon för utgående vara Utgående artikel

   Leverantör information

   Här visas hjälpmedelsfirmans namn och artikelnumret på hjälpmedlet.

   Leverantör webbplats

   Via denna länk kommer du till hjälpmedelsfirmans webbplats. Där kan du få mer fakta om hjälpmedlet.

  • Skärmbild Ny beställning - Ny förskrivning, mer leveransinformation och extra information
  • Ge information

   Här kan du skriva information som Hjälpmedel Stockholm kan behöva veta inför leverans.

   Om beställningen av hjälpmedlet kräver samråd med konsulent, skriver du här namnet på den konsulent du har talat med.

   Ska du komplettera ett huvudhjälpmedel med tillbehör, skriver du också här registreringsnumret på huvudhjälpmedlet.

   Komplettera med arbetsorder

   När beställt hjälpmedel behöver justeras eller anpassas ska du komplettera beställningen med en arbetsorder. Arbetsordern blir då också ihopkopplad med beställningen.

   Leveranstid

   Här visas den beräknade leveranstiden för hela beställningen.

  • Skärmbild Ny beställning - Ny förskrivning, kostnadsansvar
  • Välj önskad åtgärd

   Här anger du vem som ska ha kostnadsansvar för beställningen.

   Kostnadsansvar

   Är du osäker på vem som har ansvar för kostnaden, läs mer här.