AVVIKELSE


Akut behov

Akuta behov handlar enbart om livsuppehållande hjälpmedel och att möjliggöra hemgång från sjukhus eller förhindra inläggning på sjukhus.

ATT GÖRA

Ring Hjälpmedel Stockholm

Ring Hjälpmedel Stockholm och ange referensnumret för att beställningen ska kunna prioriteras.


Vara kontaktbar!

Se till att dina kontaktuppgifter (ange direktnummer) i Beställningsportalen stämmer så att Hjälpmedel Stockholm kan kontakta dig.


Hämta hjälpmedel?

Vid behov kan hjälpmedlet hämtas hos Hjälpmedel Stockholm. Läs informationen på vår webbplats om vilka hjälpmedel som går att hämta på Hjälpmedel Stockholm. Ange namn och telefonnummer till den som ska hämta. Tänk på att Hjälpmedel Stockholm alltid ringer från "dolt nummer".

BESTÄLLNINGSPORTALEN

Informera om akut behov
Kontrollera leveranstider

Klicka på plustecken i bilden för att läsa mer. För att växla bild klickar du på punkterna.

  • Skärmbild Ny beställning - Ny förskrivning
  • Kontrollera leveranstider

   Se till att huvudhjälpmedlet och tillbehöret har grön symbol.

   Har någon artikel i beställningen gul eller röd leveranstid kommer leveransen inte att kunna ske akut, eftersom dessa artiklar inte finns på lager.

  • Skärmbild Ny beställning - Ny förskrivning fortsättning
  • Informera om orsak och datum

   Här skriver du skälet till akut beställning och datum för hemgång.

   Acceptera likvärdig artikel

   Bocka alltid för rutan ”Accepterar likvärdiga artiklar”.