BESTÄLLNING


Beställ till bashjälpmedelsförråd

När du ska beställa till bashjälpmedelsförråd går du in på Beställningsportalen.

BESTÄLLNINGSPORTALEN

Beställ till bashjälpmedelsförråd


Hitta rätt hjälpmedel - välj funktionsområde i artikellistan

Klicka på plustecken i bilden för att läsa mer.

    • Skärmbild Beställ till bashjälpmedelsförråd - Artikellista
    • Välj funktionsområde

      Börja med att välja funktionsområde när du ska få fram önskad artikel. Då får du fram valbart sortiment med alla artiklarna inom det valda funktionsområdet.

      Vill du veta mer om funktionsområden och hur de är indelade efter behov av hjälpmedel, finns information om behovstrappor i Hjälpmedelsguiden.