BESTÄLLNING


Korttidsförskrivning

När du ska göra en korttidsförskrivning går du in på Beställningsportalen. Korttidsförskrivning av hjälpmedel används då det medicinska behovet är tillfälligt, kortare än sex månader. Det kan vara aktuellt vid t.ex. funktionsnedsättning till följd av fraktur eller operation.

ATT GÖRA

Se till att du är informerad om regelverket för korttidsförskrivning.


Fyll i och lämna inbetalningskort till brukaren.

För avgifter, se Hjälpmedelsguiden.

Känna till korttidsförskrivning

Klicka på plustecken i bilden för att läsa mer. För att växla bild klickar du på punkterna.


  • Känna till Korttidsförskrivning

   Vid tillfälliga medicinska behov, under sex månader, kan vissa hjälpmedel korttidsförskrivas i mån av tillgång. Regelverket för korttidsförskrivning är detsamma som för förskrivning, det vill säga man får inte förskriva för fritidsresor, besök eller fritidsboende.

   Om behovet kvarstår efter sex månader behöver du förskriva hjälpmedlet. Om ingen förskrivning görs, alternativt hjälpmedlet inte är mottaget på Hjälpmedel Stockholm, kommer det som har registreringsnummer fortsätta vara avgiftsbelagt för brukaren.

   Brukarens avgifter finns i fastställd prislista – se information på Hjälpmedelsguiden. Du ska fylla i och lämna inbetalningskort till brukaren för enkla bashjälpmedel. Hjälpmedel Stockholm skickar räkning till brukaren för övriga hjälpmedel på prislistan.

   Inbetalningskort för korttidsförskrivning beställer du från Hjälpmedel Stockholm.

  • Skärmbild Välj önskad åtgärd - korttidsförskrivning
  • Välja korttidsförskrivning

   Under ”Välj önskad åtgärd” väljer du korttidsförskrivning.

   Välja leveransadress

   Beställda korttidsförskrivna hjälpmedel kan
   - Hämtas hos Hjälpmedel Stockholm
   - Levereras till förskrivare
   - Levereras mot en transportavgift till brukaren

  • Skärmbild Utplock ur bashjälpmedelsförråd - Sammanställning
  • Korttidsförskrivning bashjälpmedelsförråd

   När du lämnar ut hjälpmedel för korttidsförskrivning från bashjälpmedelsförråd gör du ett ”Utplock ur bashjälpmedelsförråd”.

   Välja korttidsförskrivning

   Under ”önskad åtgärd” väljer du korttidsförskrivning.