BESTÄLLNING


Återlämna

När hjälpmedlet inte fyller något behov längre ska det alltid återlämnas. Återlämnade hjälpmedel återanvänds eller går på bistånd. De hjälpmedel som inte kan återanvändas blir reservdelar eller återvinns.

För hjälpmedel som hyrs av enhet eller är korttidsförskrivna så utgår avgift tills dess att hjälpmedlet är mottaget på Hjälpmedel Stockholm.

ATT GÖRA

Rengöra och återlämna hjälpmedel
 • - Hjälpmedlen ska alltid vara rengjorda före återlämning.

 • - Återlämnas på Hjälpmedel Stockholm eller närmaste primärvårdsenhet.

 • - Hämtas av Hjälpmedel Stockholm via arbetsorder. Korttidsförskrivna hjälpmedel hämtas hos brukare mot avgift.

BESTÄLLNINGSPORTALEN

Skriva arbetsorder för återlämning
Fyll i en arbetsorder

Klicka på plustecken i bilden för att läsa mer. För att växla bild klickar du på punkterna.

  • Skärmbild Ny beställning - Endast arbetsorder
  • Arbetsorder

   Via arbetsorder kan hjälpmedel återlämnas och hämtas av Hjälpmedel Stockholm. Fastskruvade hjälpmedel i privat egendom måste vara demonterade före hämtning.

   Välj uppsägning

   Här kryssar du för ”Uppsägning av hyra/hämtning”.

   Lämna information

   Här skriver du information om återlämningen. Har hjälpmedlet registreringsnummer ska även det anges.

   Hämtning

   Vid hämtning av hjälpmedel hos förskrivaren ska du sätta fast en kopia av arbetsordern på det angivna hjälpmedlet och ställa det på hämtplatsen. Korttidsförskrivna hjälpmedel hämtas hos brukare mot avgift.

  • Skärmbild Ny beställning - Uppdatera hjälpmedelslistan
  • Uppdatera hjälpmedelslistan

   När du ska uppdatera brukarens hjälpmedelslista i beställningsportalen klickar du på ”Återlämna”.

   Gäller endast bashjälpmedel.

  • Skärmbild Ny beställning - Hjälpmedel med registreringsnummer
  • Hjälpmedel med registreringsnummer

   För hjälpmedel med registreringsnummer kan du som förskrivare inte själv uppdatera listan när hjälpmedlet återlämnas. Det blir formellt återlämnat när det är mottaget hos Hjälpmedel Stockholm.

   Hjälpmedel med registreringsnummer

   Förskrivningslistan uppdateras en gång i månaden för hjälpmedel med registreringsnummer.