STÖD


Konsultation

När du behöver hjälp med befintligt hjälpmedel eller inför val av nytt hjälpmedel finns möjlighet till konsultation.

En del frågor kan besvaras på telefon eller via e-post. Andra frågeställningar kan kräva att brukare, förskrivare och hjälpmedelskonsulent träffas och diskuterar behov och provar hjälpmedel. Tillsammans hjälps vi åt för att hitta en lösning.

ATT GÖRA

1. Förbered dig

Som förskrivare förväntas du ha kunskap om din brukares behov, miljöns och nätverkets förutsättningar, kritiska mått och annat som påverkar val av hjälpmedel.


2. Ta kontakt

På webbsidan finns uppgifter om hur du når Hjälpmedel Stockholm via telefon eller e-post. En rekommendation är att skicka e-post till hjälpmedelskonsulenternas gemensamma e-postadresser.

3. Vid behov - fyll i konsultationsblankett

Du fyller i konsultationsblanketten som du hittar på webbplatsen Hjälpmedel Stockholm.

Vissa konsultationer kräver bedömning med beslutstöd. Konsultationsblanketten faxas eller postas till Hjälpmedel Stockholm. Du kommer erbjudas tid för konsultation via e-post eller telefon.


Se konsultationsblankett

Klicka på plustecken i bilden för att läsa mer.

  • Blankett - Konsultation
  • Välja blankett

   På vår webbplats finns flera blanketter för att begära en konsultation. Välj den blankett som stämmer bäst in med din frågeställning.

   Förskrivare

   Förskrivaren är spindeln i nätet. All kontakt med brukaren går via dig som förskrivare. Du kontaktar brukaren och informerar om datum, start- och sluttid för besöket, om något ska tas med inför konsultationen samt bokar eventuell sjukresa. Du bokar även tolk om det behövs.

   Skriva om problemställning

   Problemställning och målsättning ska framgå av konsultationsblanketten. Skriv även information om brukaren som kan tänkas påverka valet av hjälpmedel, så att rätt hjälpmedel finns tillgängliga att prova vid konsultationstillfället.

   Bifoga gärna bild

   En bild säger mer än 1000 ord. Därför kan en skiss eller foto som bifogas konsultationsblanketten vara till stor hjälp för att beskriva din brukares behov eller miljö. Märk bilden med brukarens personnummer.