STÖD


Anpassa hjälpmedel

När du behöver hjälp med montering eller enklare justeringar av ett hjälpmedel för att passa den enskilda brukaren är det en anpassning.

Möjligheten till anpassning är beroende av hjälpmedlets tillbehör och inställbara funktioner.

ATT GÖRA

Utreda anpassning

Vad som ska utföras och hur det ska gå till ska utredas av dig och vara klart innan arbetsordern skickas in.

BESTÄLLNINGSPORTALEN

Skriva arbetsorder för anpassning
Informera om anpassning, hämtning, leverans etc.

Klicka på plustecken i bilden för att läsa mer.

  • Skärmbild Ny beställning - Endast arbetsorder
  • Anpassa förskrivet hjälpmedel

   Uppge hjälpmedlets reg.nr. här om hjälpmedlet redan är förskrivet.

   Det är för att veta vilket hjälpmedel det är och om det tillhör Hjälpmedel Stockholm.

   Typ av hjälpmedel

   Här skriver du typ av hjälpmedel och modell.

   Anpassning

   Här kryssar du för ”Montering/Anpassning”.

   Specifikation

   Här skriver du en noggrann beskrivning av anpassningen.

   Här ska det stå om brukaren själv kommer med hjälpmedlet till hjälpmedelscentralen inför anpassning, ex ”Brukaren levererar hjälpmedlet till hjälpmedelscentralen. Ring brukaren för att boka tid”.

   Det ska framgå i arbetsordern var hjälpmedlet ska levereras efter anpassning eller om det först ska provas av på hjälpmedelscentralen.

   Leverans

   Fyll i denna ruta om hjälpmedlet ska levereras efter anpassningen.

   Hämtning inför anpassning

   Fyll i denna ruta om hjälpmedlet ska hämtas inför anpassningen. För en del hjälpmedel, från KommSyn, krävs insatser av tekniker/montör på den plats hjälpmedlet finns eller ska användas.