STÖD


Specialanpassa hjälpmedel

När varken justerbara funktioner eller tillgängliga tillbehör räcker för att anpassa ett hjälpmedel för att möta brukarens behov, kan det finnas möjlighet att specialanpassa. Här krävs alltid samråd med konsulent och tekniker. Specialanpassning tar tid att göra.

ATT GÖRA

1. Känna till förskrivarens ansvar

Ge brukaren kunskap om produkten och ta hela det medicinska och funktionella ansvaret i och med specialanpassningen.


2. Ringa för rådgivning

Du börjar med att ringa hjälpmedelskonsulent för rådgivning om specialanpassning.

Vid behov av konsultation ska blankett för konsultation skickas till Hjälpmedel Stockholm eller KommSyn Stockholm. Vid konsultationen utreds om en specialanpassning är den bästa lösningen och om den är möjlig att genomföra.

Vad som ska utföras och hur det ska gå till ska utredas av dig och vara klart innan arbetsordern skickas in.

BESTÄLLNINGSPORTALEN

Skriva arbetsorder för specialanpassning


Ansvar och konsekvenser

Klicka på plustecken i bilden för att läsa mer. För att växla bild klickar du på punkterna.

 1. Vilket ansvar har förskrivaren för en specialanpassning?

  1. Göra en riskanalys

  Förskrivaren ska göra en funktionell riskanalys utifrån den konstruktion som tekniker föreslår.


  2. Ta ansvar för funktion

  Förskrivaren har ansvaret för den färdiga produktens egenskaper, den medicinska och funktionella påverkan som specialanpassningen leder till.


  3. Informera brukaren

  Förskrivaren har ansvar för att brukaren får nödvändig kunskap om produkten, dess funktion och dess egenskaper.


  Vad är konsekvensen av en specialanpassning?

  Tar längre tid att få.

  Processen att beställa och få ett specialanpassat hjälpmedel tar längre tid än för ett standard hjälpmedel.


  CE-märkningen upphör.

  Etiketten ersätts av en annan etikett: ”specialanpassad produkt” samt en individmärkning som gör hjälpmedlet spårbar.


  Underlag sparas.

  Tekniker tar det tekniska ansvaret för konstruktionen. Ritningsunderlag, beräkningar och ev. bilder sparas som dokumentation.


  Underhåll tar längre tid.

  Framtida avhjälpande underhåll (reparationer) och förebyggande underhåll kommer sker enligt speciell rutin. Det medför att processen tar längre tid än för en motsvarande åtgärd på ett standardhjälpmedel.


  Ingen återanvändning.

  Hjälpmedlet kan inte rekonditioneras och återanvändas.

  • Skärmbild Ny beställning - Endast arbetsorder
  • Specialanpassa förskrivet hjälpmedel

   Uppge hjälpmedlets reg.nr. här om hjälpmedlet redan är förskrivet.

   Det är för att veta vilket hjälpmedel det är och om det tillhör Hjälpmedel Stockholm.

   Typ av hjälpmedel

   Här skriver du typ av hjälpmedel och modell.

   Specialanpassning

   Här kryssar du för ”Specialanpassning”.

   Specifikation

   Här skriver du en noggrann beskrivning av specialanpassningen tillsammans med information från konsultationstillfället. Uppge datum, namn på konsulent och tekniker.

   Det ska framgå i arbetsordern var hjälpmedlet ska levereras efter anpassningen och om det ska provas av på hjälpmedelscentralen, uppge datum, namn på konsulent och tekniker.

   Leverans

   Fyll i denna ruta om hjälpmedlet ska levereras efter specialanpassningen.

   Hämtning inför specialanpassning

   Fyll i denna ruta om hjälpmedlet ska hämtas inför specialanpassningen. För en del hjälpmedel, från KommSyn, krävs insatser av tekniker/montör på den plats hjälpmedlet finns eller ska användas.

   Syfte med specialanpassningen

   Skriv ett tydligt syfte med specialanpassningen. Inte för generellt som t.ex. ”Sitta bra”.