BRUKAREN


Förskrivna hjälpmedel

När du behöver information om brukares förskrivna hjälpmedel finns flera olika alternativ.

ATT GÖRA

Information om faktiska levererade hjälpmedel framgår av den bekräftelse som skickas med e-post. Bekräftelser rekommenderas att spara i journal. Dessa bekräftelser får du inte när du gör uttag av hjälpmedel från bashjälpmedelförråd eller lokalt hjälpmedelsförråd.


Kontakta Hjälpmedel Stockholm för att få mer information om hjälpmedlet eller vem det är förskrivet till.

BESTÄLLNINGSPORTALEN


I beställningsportalens lista kan du se de hjälpmedel som är personligt förskrivna via uttag från bashjälpmedelsförråd, lokalt hjälpmedelsförråd och leveranser från hjälpmedelsleverantörer.

Se bekräftelse per e-post

Klicka på plustecken i bilden för att läsa mer. För att växla bild klickar du på punkterna.

  • Skärmbild mejl - Leveransbesked
  • Ditt beställda hjälpmedel kan ha bytts ut mot likvärdigt hjälpmedel. Här står exakt vad som levererades.

  • Bild på etikett - Tillhör hjälpmedel Stockholm
  • Registreringsnummer

   På de hjälpmedel som benämns hyreshjälpmedel finns en etikett med ett registreringsnummer.

   Registreringsnummer är ett slags personnummer på hjälpmedlet och gör att hjälpmedel är spårbara.

   Vilken brukare?

   Hjälpmedel Stockholm kan hjälpa dig att se vilken brukare ett hjälpmedel med registreringsnummer är förskrivet till.

   Vi kan också ha information om t.ex. vilken modell eller tillbehör hjälpmedlet är utrustat med.

   Omvänt går det även att se vilka reg.nr-märkta hjälpmedel en specifik brukare har.

   Leverantör

   Här ser du vilken leverantör ett hjälpmedel tillhör. Behöver du göra efterbeställning av tillbehör ska du göra det från samma leverantör.

  • Skärmbild Ny beställning - Brukarsidan
  • Förskrivningar lista

   Här visas vald brukares samlade förskrivningar.

   Tänk på att listan kan avvika från verkligheten:
   - Ett bashjälpmedel kan vara återlämnat utan att listan är uppdaterad.

   Återlämnade hjälpmedel

   Tänk på att förskrivare har ett ansvar att uppdatera listan för bashjälpmedel.

   Hjälpmedel Stockholm har inte information om ett bashjälpmedel är återlämnat.