BRUKAREN


Brukare utom länet

När du ska förskriva hjälpmedel till brukare som inte är folkbokförda i Stockholms län gäller särskilt regelverk om förskrivning av hjälpmedel.

ATT GÖRA

Kontrollera aktuellt regelverk i Hjälpmedelsguiden

Beställning kan göras i Beställningsportalen för nedanstående personer, förutsatt att förskrivningen stöds av regelverket och att alla obligatoriska uppgifter är insamlade:Du kan inte förskriva hjälpmedel till ”Personer utan tillstånd” i Beställningsportalen.

Ring Hjälpmedel Stockholm vid oklarheter

Vid oklarheter kan du ringa kundansvarig på Hjälpmedel Stockholm.